CV en achtergrond

Op deze pagina vertel ik jullie graag meer over de achtergrond van mijn CV en mijn passie voor innovatie in de vastgoedsector, van ontwikkeling tot exploitatie.

Ik ben Lydia Luiken. Ik woon in Geldermalsen, waar ik tegenwoordig ook kantoor houd, en ben moeder van 2 dochters; Mette en Lola. Mijn ‘kale’ CV is te vinden op mijn LinkedIn profiel.

Investment Management

In 2008 ben ik begonnen aan mijn werkende leven bij Kantoren Fonds Nederland, 100% dochter van APG. Bij KFN voerden wij het totale investment en property management uit voor de kantorenportefeuille vanuit het kantoor aan het Jaarbeursplein in Utrecht.

ING Real Estate Investment Management nam KFN over. Begin 2009 verhuisden wij naar De Haagse Poort in Den Haag waar ik als Commercial Analyst voor het Dutch Office Fund in verschillende portefeuilleteams de spin in het web van assetmanagers, beheerders, makelaars en administratie was.

Bij ING Real Estate heb ik voor het eerste kennis gemaakt met de thema’s die mij nu nog steeds zo aanspreken: duurzaamheid, technologie en data. Ik maakte onderdeel uit van de werkgroep Green Action Plan met als doel het fundmanagement te adviseren op het gebied van duurzaamheid. Mijn onderzoek naar de beste meetmethode voor duurzaam vastgoed (2008) heeft hier een bijdrage aan geleverd. In 2011 was ik als projectleider vanuit de sector kantoren verantwoordelijk voor de implementatie van REDEX (Real Estate Data Exchange) bij zowel ING REIM als haar beheerders. Hierin trok vooral het standaardiseren en de IT-kant, zoals het lezen en programmeren in SQL, van dit project mijn grote interesse.

Property Management

Bij ING REIM miste ik het contact met de huurders. Ik vond het lastig om de tevredenheid van de eindgebruikers van de mooie kantoren uit het Dutch Office Fund in handen te leggen bij beheerders die twee belangen dienden (dat van de huurder en van de eigenaar). In 2011 werd ING REIM overgenomen door CBRE Global Investors. Bij CBRE Global Investors was ik inmiddels verantwoordelijk voor de 10-jaars forecasting en resultaatrapportages op fonds niveau. Daarbij viel het mij iedere keer op dat het WTC Amsterdam, als grootste kantoorgebouw van Nederland, het meest ingewikkeld was en dat daar tevens het meest gebeurde op het gebied van innovaties. Op basis van deze inzichten ben ik in 2013 overgestapt naar de Beheermaatschappij WTC Amsterdam. In de rol van Contract Manager deed ik hier nog steeds al het werk dat ik bij CBRE Global Investors uitvoerde als commercial analyst maar aangevuld met onder andere het huurderscontact, contact met de gemeente aangaande WOZ en OZB en leveranciers.

Bij Beheermaatschappij WTC Amsterdam was het asset-, property- en facility management daadwerkelijk met elkaar geïntegreerd waardoor naar mijn mening zowel de investmentmanager (en daarmee de aandeelhouders van het fonds) als de eindgebruikers in het WTC Amsterdam optimaal bediend werden. Voor mij is het bewijs hiervan dat zelfs in het diepste punt van de crisis het WTC Amsterdam een leegstandspercentage van maximaal 5% kende. Dat tegenover een gemiddeld leegstandspercentage van ongeveer 20% in de rest van de portefeuille. Op basis van deze constatering ben ik gaan nadenken over het ‘secret ingredient’ van het WTC Amsterdam. Het is mijn overtuiging dat dit door de geïntegreerde manier van beheer komt. Daarbij is WTC Amsterdam ‘een dorp’ van 125.000 m² op zich, een eigen community.

Facility Management en ontwikkeling

Met deze inzichten ben ik in 2018 begonnen bij HEYDAY Facility Management om de integratie van property- en facilitymanagement naar een hoger plan te tillen. Als productowner heb ik hier op basis van mijn 10 jaar ervaring in investment en property management, aangevuld met de ruim 15 jaar ervaring op het gebied van facility management bij gerenommeerde klanten, het serviceconcept Exponential Life ontwikkeld. Als kers op de taart is de ontwikkeling SPOT van COD en Duqer in Amsterdam Zuidoost in december 2018 aangevuld met het Exponential Life community en serviceconcept SPOT_ON. Ook is het Exponential Life concept onderdeel van andere ontwikkelingen zoals het Woon& concept van BPD Gebiedsontwikkeling en de hospitality services voor HNK Utrecht.

In de gebouwde omgeving ben ik altijd op zoek geweest naar antwoorden op de uitdagingen die de ontwikkelingen op het gebied van data en technologie, gecombineerd met de duurzaamheidsvraagstukken (waaronder circulariteit) met zich meebrengen. Deze uitdagingen zitten zowel in de exploitatie van het vastgoed alsook in de ontwikkelingsfase. Vanuit HEYDAY ben ik betrokken geweest bij de eerste opzet van het Dutch Mountains servicebedrijf, een circulair vastgoed as a service project. Hoewel het project nog niet tot realisatie heeft geleid zijn hier wel belangrijke lessen in geleerd. Ook andere bedrijven zijn bezig met Vastgoed As A Service concepten waarin ontwikkeling en exploitatie totaal geïntegreerd zijn.

re-create.space

Om meer te leren over de verschillende belangen die spelen bij gebiedsontwikkeling volg ik op dit moment de Master City Developer aan de Erasmus Universiteit. De MCD opleiding is een gezamenlijk initiatief van de Erasmus Universiteit Rotterdam, de Technische Universiteit Delft en de Gemeente Rotterdam en reikt kennis, kunde en vaardigheden aan om op strategisch niveau te sturen in complexe stedelijke ontwikkelprojecten. Het samenbrengen van stakeholders op verschillende aspecten en niveaus is de eerste uitdaging om de grote opgaven het hoofd te bieden. Inmiddels heb ik de eerste vier modules van deze studie succesvol afgerond, nog één succesvol studiejaar te gaan en dan mag ik mij Master City Developer noemen.

Met deze ervaringen en ambities op zak is het nu tijd om mijn eigen bedrijf op te richten op het gebied van innovatie in de vastgoedsector. De innovatie waarmee eigenaren enerzijds en gebruikers anderzijds optimaal bediend worden en waarmee het economisch en sociaal rendement van de gebouwde omgeving zal stijgen.