Conceptontwikkeling en Placemaking

Bij grote opgaven als stedelijke verdichting zijn er vaak snel diverse ambities en activiteiten opgetuigd vanuit de overheid, marktpartijen, het maatschappelijk middenveld en burgerinitiatieven. re-create.space zoekt hierin voor jouw (her)ontwikkeling de meest gunstige positie en vertaalt dit naar het concept. Dit is de basis om het optimale sociale en economische rendement te behalen.

Conceptontwikkeling

Vaak wordt er vanaf het eerste moment veel aandacht besteed aan het nieuwe imago dat een gebied moet krijgen, ook wel de placebranding te noemen. Dit geldt ook voor het te (her)ontwikkelen plot, hiervoor wordt een concept ontwikkeld. re-create.space doet dit op basis van onderzoek om te komen tot een onderbouwd leidend thema. Eerst wordt een omgevingsonderzoek uitgevoerd naar de identiteit van het te (her)ontwikkelen gebied en haar bewoners en/of gebruikers. De identiteit, en het imago, van het gebied zijn een belangrijk uitgangspunt voor een voor alle stakeholders geslaagde (her)ontwikkeling.

De tweede stap in het proces naar een succesvolle placemaking voor een te (her)ontwikkelen gebied is het doelgroeponderzoek. Hiervoor worden diverse bronnen gebruikt zoals data van Whooze, het CBS en NVM. In het doelgroeponderzoek en de placemaking wordt vaak gewerkt met de Whize segmentatie van Whooz om inzicht te geven in de (latente) behoeften van de doelgroep.

Online en offline placemaking

Het (her)ontwikkelen van de gebouwde omgeving is een complex proces met veel stakeholders. De manier om te beginnen met het vormen van een nieuw imago voor een gebied is placemaking. De placemaking is de eerste stap in het operationaliseren van de placebranding, hiermee wordt de transitie van het imago van het gebied in gang gezet. re-create.space draagt zorg voor de positionering van het concept van jouw (her)ontwikkeling. Dit doen we zowel fysiek (offline) als online, door community building.

Met de placemaking wordt de link gelegd naar de exploitatiefase. Het concept sluit aan bij de wensen van de kansrijke doelgroep. In de online en offline placemaking wordt deze doelgroep aangesproken en gebonden aan het concept en gebouw. In de exploitatiefase gaat dit over in community management. Ook dit gebeurt zowel online (middels een community platform) als offline in de plintprogrammering en activiteiten.