Ecosysteem bouwen

Wanneer je wel wil innoveren maar dit niet per se in de eigen bedrijfsprocessen wil integreren is het een goede optie om samen te werken met partners. Hierbij kun je denken aan start-ups en scale-ups in de proptech en contech sector maar ook aan gerenommeerde partijen die sterke technologische producten aanbieden.

Het bouwen van een ecosysteem betekent samenwerkingen aangaan met partners die vanuit hun eigen expertise een gezamenlijk doel nastreven. Een ecosysteem heeft het uitgangspunt dat het afhankelijk van elkaar is. Bij het bouwen van een business ecosysteem is het doel een samenwerking tussen meerdere partijen die elkaar versterken. Het begint met het in kaart brengen van de onderlinge afhankelijkheden om met dit inzicht te bouwen aan een gezamenlijk verdienmodel waarin de partners elkaar versterken. Het ultieme doel van een ecosysteem is in mijn ogen synergie, samen meer bereiken dan de som van ieder voor zich.